เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชบึงศรีราชาพิทยาคม
เพลงมาร์ชบึงศรีราชาพิทยาคม
 
คำร้อง  สำราญ  อารีราษฏร์
                 ทำนอง  วัลลภ  ศิลปชัย
 
(สร้อย)บึงศรีราชาเป็นแหล่งคนดี          ฝึกฝนหน้าที่ทำดีทุกอย่าง 
          คนดีคนดีเราร่วมรวมแรง           คนดีคนดีเข้มแข็งสามัคคี 
          จะอยู่แห่งไหนเราไม่หวาดหวั่น    อดทนขยันหมั่นทำความดี  บึงศรีราชา
 
เลือดเขียวขาวงามสง่าราศี      เป็นเหมือนน้องพี่ไม่มีแหนงหน่าย 
มีทุกมีสุขไม่จางห่างหาย        รวมเป็นสายสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 
จะรวมใจภัคดิ์มอบกายชีวัน     ร่วมจิตสร้างสรรค์เลือดเขียวขาวเรา  เลือดเขียวขาวเรา

(ซ้ำ สร้อย )
 
          พี่น้องเราเล่าเรียนความรู้          ทุกคนสู้มุ่งไปสู่คุณธรรม
          เราเรียนเรารู้คู่ความดี              เป็นแหล่งมีศักดิ์ศรีเชิดชู
          มีเกียรติมีศรีมีมิตรสัมพันธ์        มีใจรักมั่นสังคมเพื่องฟู    ความรู้คู่ความดี
 
         (ซ้ำ สร้อย )