รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เสกสิทธิ์ (อุ้ม(มหา))
ปีที่จบ : 2007   รุ่น : -
อีเมล์ : ่job1works@gmail.com
เว็บไซต์ : file:///E:/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%8
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Bizidi
ตำแหน่ง : Marketing Executive
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Q-House Sathon Bangkok

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.ย. 2558,18:18 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.48.159


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล